Dwarven Languages

From Avlis Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dwarven Languages

  • Deglosian (aka Gnomish; see Ganoom)
  • Galdosian (aka Dwarven; see Dwergan)
  • Kharakuro
  • Korrobokuro (from Khanjar Kuro)